Podúsek 3/V Polsko

Na stavbu podúseku byla vypsána neveřejná soutěž, z níž vyšla vítězně stavební firma ing. Frič Bratislava. Tato firma podala nabídku 24. dubna 1937, stavba jí byla zadána dna 18. května 1937 a výstavba zahájena dne 18. června 1937. Kanceláře byly zřízeny nedaleko objektu N-78 v osadě Polsko. Zadané objekty: N-70a, N-70b, N-71, N-78, N-79, N-80, N-81, N-82, N-83, N-85.Při zahájení prací měla firma sedm vedoucích nižší kategorie, tři políry a 420 dělníků. Zadávací částka na celý stavební úsek byla 10 893 987,95 Kč. Velitelem VSD byl škpt. žen. Václav Gašek, stavbyvedoucí por. stav. Jan Sokol. Přiděleni byli por. stav. František Chalupský, čet. asp. Šandera, ing. V. Černík a A Krčmář. Oblast, kde byla stavba prováděna, se vyznačuje značným výškovým rozdílem 270 m, proto zde byly určité problémy s pitnou vodou, o čemž svědčí hluboké studny, které byly zřízeny v jednotlivých objektech, viz tabulka hloubky studní.

 
 

Práce ventilační prováděla firma ing. Podhajský Praha-Hostivař se sedmi montéry a čtyřmi pomocníky. Rozpočet byl 476 219,- Kč. Instalaci vodních čerpadel prováděla firma  Antonín Kunz, a.s. Hranice, elektrickou instalaci firma J. K. Rudolf Plzeń se dvěma pracovníky.

 

Názvy objektů, hloubka studní, dieselagregáty, stavební náklady v Kč

Objekt

Starý název

Vojenský název

Hloubka studny v m

Diesel-generátor

Stavební náklad v Kč

N-S 70a

Na Kopečku I

Josef Bartoň

106,5

ano

1 275,098,80,-

N-S 70b

Na Kopečku II

Cyril Bartoň

106,5

ne

1 047 483,20,-

N-S 71

Sedlo

V Sedle

 

ano

1 277 739,40,-

N-S 78

Polsko

Polsko

  50,5

ne

1 211 766,85,-

N-S 79

Rozhledna

Hrobka

 

ano

1 163 291,45,-

N-S 80

Hrobka

Jirásek

 

ne

1 096 726,55,-

N-S 81

Jirásek,Bílá

U Lomu

 

ano

1 113 295,50,-

N-S 82

Březinka

Březinka

  61,75

ano

1068 648,30,-

N-S 83

Lom

Lázně

 

ne

1 030 801,20,-

N-S 85

Montace

Montace

 

ne

   581 790,-

 

Celkový stavební náklad na tento podúsek činil 10 866 641,25 Kč

 

Použité prameny: Opevnění na Náchodsku 1988