Podúsek 2/V Babí

Na základě nejnižší nabídky zadalo ŘOP, přípisem z 18. května 1937, výstavbu podúseku firmě Lana, a. s. Praha. Po zadání začala firma připravovat staveniště s kancelářemi pro sebe i pro vojenskou správu, sklady byly zřízeny v obci Babí nedaleko plánovaného objektu N - S - 89. Stavba byla přidělena 18. května 1937 a po příslušné přípravě zahájena 28. června 1937. Vodoinstalační práce na objektech tohoto podúseku byly zadány firmě J. K . Rudolf Plzeň na základě nabídky z 19. února 1938. Prvním pracovním dnem byl 30. duben 1938 a doba výstavby stanovena na 60 dní. Elektroinstalační práce byly zadány firmě J. K. Rudolf Plzeň. Ventilační práce v podúseku 2/V byly zadány firmě Janka a. s. Radotín za částku 396 185,25  Kč. Velitelem VSD 2/V byl kpt. žen. Theodor Kupka, stavbyvedoucí npr. stav. ing. L. Zima. V březnu zde byli zaměstnáni tři stavbyvedoucí, pět dílovedoucích - mistrů, pět polírů a 290 stavebních dělníků. V dubnu stoupl počet dělníků na 335, v září poklesl na 227. Celková částka na stavební část podúseku činila 10 085 503,25. Všechny zadané objekty byly postaveny.


Názvy objektů, hloubka studní, dieselagregáty, stavební náklad v Kč

Objekt

Starý název

Vojenský název

Hloubka studní m

Diesel-

agregát

Stavební náklad v Kč

N-S 84

Mlýn

Voda

5

ano

   904 054,60,-

N-S 86

Kousalák

Havlíček

47,2

ne

   982 066,15,-

N-S 87

Na Ćejchanově

Les

47

ano

1 191 572,75,-

N-S 88

Transformátor

Transformátor

60

ne

   956 738,-

N-S 89

Na Hančlově

Dvoják

91

ano

   958 354,60,-

N-S 90

Drážky

Vodojem

92,5

ano

1 154 077,70,-

N-S 91

Na Cimbále

Rozhledna

15,2

ano

1 117 346,65,-

N-S 92

Habr

Bílá

71,5

ne

   922 570,10,-

N-S 93a

Vlček

Vrcha I

128

ne

   776 971,-

N-S 93b

Na Kolářově

Vrcha II

128

ne

   707 866,20,-

 

Celkový stavební náklad tohoto podúseku činil 9 671 617,75 Kč

 


Použité prameny: Opevnění na Náchodsku 1988