Podúsek 1/V Zbečník

Vojenská správa vypsala neveřejnou soutěž na výstavbu podúseku 1/V, do které se přihlásilo 12 stavebních firem. Nejnižší nabídku podala stavební firma ing. Gregar a Hamerka částkou 9 836 068,30 Kč. Další nejnižší nabídku předložila firma ing. Frič Bratislava. ŔoP však výstavbu podúseku zadalo stavební firmě ing. Josef Filip Praha, která již prováděla opevňovací práce na severní Moravě v úseku Hlučín-Šilhéřovice. Zde utrpěla ztrátu, jejíž úhradu požadovala na vojenské správě. Výstavba tohoto podúseku jí byla zadána s podmínkou, že nebude náhradu požadovat. Při převzetí stavby musela firma složit kauci ve výši 5% z celkové částky, což zde činilo 502 000,- Kč. Stavba byla zadána v dubnu 1937 a zahájena po přípravných pracích 28. června 1937. Zadané objekty: T-1a, T-1b, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-19, T20. Částka na celý podúsek činila 10 037 495 Kč.

 
 

Mimo stavebních prací byly zadány nabídkovým řízením ještě ventilační, vodoinstalační a elektrotechnické práce, a to ventilační 4. března 1938 firmě Radia, akc. spol. Praha s termínem dokončení do šedesáti dnů, elektrotechnické v únoru 1938 firmě VES, akc. spol. Praha za částku 132 320,70 Kč a vodoinstalační práce 30. dubna 1938 firmě Kunz Hranice. U vodoinstalace se jednalo o rozvod vody, jehož součástí byla instalace čerpadla Royal F a rozvod kanalizace. Zadávací částka zde byla 127 865,35 Kč.

 
 

Velitelem VSD 1/V byl npor. žen. ing. Václav Sobotka, stavbyvedoucí por. stav. ing. Josef Moudrý. Přiděleni por. stav. ing. Alois Petříček, ppor. pěch. ing. Vladimír Vrtěl, čet. dsl. Houza, Stejskal, Tůma. Civilní zaměstnanci: Václav Vaniš, František Drexler, A. Sýkora, ing. Jerie.

 
 

Strážní rota byla ubytována v hostinci u Draboňů. Jejím velitelem byl mjr. pěch. Veškrna, který pro výkon služby v náročném kopcovitém terénu měl k dispozici jezdeckého koně.

 
 
 

 Názvy objektů, hloubka studní, dieselagregáty, stavební náklad v Kč

Objekt

Starý název

Vojenský název

Hloubka studny v m

Diesel-

agregát

Stavební náklad v Kč

T-S 1a

U Slováků

Kóta A

  56

ano

   929 612,-

T-S 1b

Na Pláni

Kóta B

  70

ne

   936 000,-

T-S 2

Voda

Studénka

  60

ano

   982 525,-

T-S 3

zrušen

 

 

 

 

T-S 4

Na Výrově

Na Hřbetu

140

ano

1 158 000,-

T-S 5

Křížek

U Křížku

  51

ano

1 078 259,-

T-S 6

V Lomu

Písník

 

ano

1 159 000,-

T-S 7

Na Stráni Lukáš

V Lomu

 

ne

1 347 000,-

T-S 19

Pod Turovem

Turov

 

ne

   940 000,-

T-S 20

Pláň

Na Pláni

 

ne

1 070 000,-

 
 

Celkový stavební náklad na podúsek, činil 9 600 387,- Kč.

 

 

 

Použité prameny: Opevnění na Náchodsku 1988