O nás

Feagler je neziskové občanské sdružení zaměřené na vojenskou historii. Bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra dne 26. dubna 2001. Od roku 2005 se toto sdružení snažilo získat od AČR pěchotní srub T-S-1a do osobního vlastnictví . T  o se po několika letech, na podzim 2009 nakonec podařilo .

 

Naším cílem i přáním je zrekonstruovat ho tak, aby po stavební stránce co možná nejvěrohodněji připomínal jeho stav v roce 1938. Interiér bychom chtěli proměnit v museum s expozici, která by připomínala situaci Ćeskoslovenské republiky kolem roku 1938 a připravenost tehdejší armády na možný střet s hitlerovským Německem.

 
 

Všemu však předcházelo odkoupení pozemků , na kterých se objekt T-S-1a nachází. Jedná se o parcely v celkové výměře 12 000 m2. Pozemek byl ve zcela zdevastovaném stavu, jenom pro vaši představu, vévodilo mu obrovské hnojiště o ploše 1000 m2 a sloužil jako obrovské smetiště.

 

Neutěšený stav okolí nás donutil věnovat veškerý volný čas v roce 2006 a 2007 úklidovým pracím a teréním úpravám pozemku. Nyní musíme konstatovat, že s vynaložením velkého pracovního úsilí a nemalých finančních prostředků jsme dokázali malý zázrak a ,, Kótu A" už rozhodně na ,, Signálu"nepřehlédnete, ani kvůli odpadkům, ani kvůli hnojišti. Naše velké poděkování patří dvěma bezvadným místním chlapíkům, kteří nám velkou měrou pomohli se svou těžkou technikou.