Zobrazit celý článek

27.05.2013 12:41

 

V roce 1936 byla v Československé republice vyvinuta Plzeňskými Škodovými závody pro právě budované těžké opevnění, určené na ochranu proti nepřátelským ambicím jejích sousedů, speciální pevnostní zbraň, která se jak svými konstrukčními charakteristikami, tak svým dílenským provedením i výkonem postavila do čela světové produkce pevnostní výzbroje. Bohužel, žádná z těchto zbraní nedostala v tragických zářijových událostech roku 1938 možnost splnit svůj úkol a podílet se na odražení útoku nepřátelských vojsk.

 

Počátkem prosince 1934 byly Škodovy závody vyzvány MNO k vývoji pevnostního protitankového kanonu v ráži 37- 47 mm. V této oblasti měla firma z čeho vycházet, neboť měla vyvinut, a fakticky již zaveden do výzbroje čs. armády, protitankový kanon ráže 37 mm typu A3 a pracovalo se na silnější verzi v ráži 47 mm pro export.

V polovině 30. let 20. století ve světě a zvláště v sousedním, nikterak přátelském Německu, procházela bouřlivým vývojem útočná vozba, tj. tanková vojska. Vědomo si tohoto nebezpečí kladlo čs. MNO především důraz na schopnost pevnostních linií , zabránit průniku rychlých svazků obrněných vozidel. Výkon protitankového kanonu ráže 37 mm byl v rozborech MNO považován za nedostatečný. Proto dalo nejvyšší prioritu ve vývoji pevnostních zbraní Škodovými závody právě protitankovému kanonu ráže 47mm. Oficiálně to bylo oznámeno určeným výrobcům přípisem VTLÚ, datovaným 12. srpna 1935. Zde se také rovněž nachází  první zmínka o uvažovaném spřažení 47 mm kanonu a těžkého kulometu do jediné tzv. smíšené zbraně. 

 

MNO prostřednictvím VTLÚ naléhalo na Škodovy závody, aby co nejvíce urychlily vývoje této zbraně, nebot´ určitým počtem protitankových kanonů chtělo vybavit pevnostní objekty, jejichž dokončení předpokládalo na Ostravskuj iž koncem roku 1936. Předložený projekt se projednával 17. 8 1935 na poradě zástupců Škodových závodů a VTLÚ, kde byl také vysloven požadavek na vývoj verze, označované jako smíšená zbraň (47mm protitankový kanon spřažený s těžkým kulometem vz. 35). Firma Škoda na svůj náklad již v září 1935 sestavila dřevěnou maketu pevnostního protitankového kanonu v ráži 47mm (kód výrobce A6) včetně střílny, ale ještě v provedení bez těžkého kulometu. Rozhodující význam pro vývoj měla porada konaná v Praze 4. listopadu 1935, kdy zástupci MNO, VTLÚ a Škodovky posuzovali jeho definitivní projekt ve verzi smíšeného dvojčete. Zde bylo dohodnuto upravit neprodleně do jeho podoby stávající dřevěný model a ihned objednat dva zkušební prototypy. Prohlídka dřevěné makety kanonu A6 s těžkým kulometem proběhla 3. prosince 1935 v Plzni bez připomínek. a tak mohly zažít práce na výrobě dvou prototypů. Již 16. prosince 1935 na dálkové střelnici v Hlbokém na Slovensku proběhly první střelby z této zbraně, při nichž se jen zkoušela vhodnost pro daný účel. Funkční zkouškou rovněž prošel odvod nábojnic i chlazení hlavně. Konečně ve dnech 17. - 20. dubna 1936 prošel bývalý palubní 47mm kanon uchycený v pancéřové střílně zkušebními střelbami opět v Hlbokém. Tím jeho role skončila a nyní nastala chvíle dokončovaných prototypů.

 

Jejich oficiální objednávka byla vystavena výnosem MNO čj. 13134 V/3. odd. dne 31. března 1936 na základě nabídky Škodových závodů D/2973 ze dne 24. ledna 1936 a zněla na částku 796 000 Kč. Nicméně výroba prototypů fakticky započala již v prosinci 1935 po schválení dřevěné makety. Proto již 5. května 1936 mohlo v Bolevci dojít k nastřelení hlavní č. 1 a č.2 i náhradní hlavně č . 1001. Ve dnech 19 - 20 května 1936 proběhla komisionelní prohlídka prototypu č. 1 v Plzni zástupci MNO a VTLÚ a o den později jim byla na Bolevci předvedena rychlopalba. Komise vyjádřila spokojenost s prototypem zbraně L a tak brzy na to - 25. května 1936 nařizuje MNO Škodovce započít přípravné práce na výrobě první série 256 zbraní L a 268 střílen.

 

 

 

Použité prameny: Československý 4cm Pevnostní kanon a jeho osudy 2003

 

 

Pevnostní kanón vz. 36 umístěný ve vojenském muzeu na Žižkově