Příprava pro další část záhozu - květen 2013

1 | 2 | 3 >>

zatimní porovnání terénu 4/ 2012

částečné přihrnutí 11/ 2011

pokládka nopové fólie + drenáž 10/ 2011

hydroizolace 10/ 2011

omítání 9/ 2011

odšalování 8/ 2011

1 | 2 | 3 >>

betonáž 7/ 2011

1 | 2 | 3 >>

šalování 7/ 2011

příprava pro armování 5 - 6/ 2011

1 | 2 | 3 >>

izolace + část. zahrnutí 10 - 11/ 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

odšalování 10/ 2010

betonáž 2010

1 | 2 | 3 >>

šalování 8/ 2010

armování + mytí 8/ 2010

obnažení 6 - 7 2010

1 | 2 | 3 >>