Bojové patro             Čelní stěna             Týlové patro                Střecha     

 

                                         

                                     Týlová stěna               Ucho ZN                   Ucho ZP